Ưu đãi tháng 9 nhận bộ quà đến 4 Triệu đồng, Trả Góp 0% lãi suất.

  Từ ngày 1.9 đến hết ngày 30.9.2017, đến Huymobile mua điện thoại, máy tính bảng chính hãng, nhận ngay quà tặng đến 4 Triệu đồng dành cho khách hàng mua thẳng hoặc mua Trả Góp 0% lãi suất

 

  Tất cả sản phẩm đều là hàng chính hãng, bảo hành trên toàn quốc. Sản phẩm lỗi được đổi mới trong 30 ngày đầu (phát sinh lỗi phần cứng).

 

You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'and `structure_id` < 1000000000000000000) AND product.is_promotion = "1" AND pro' at line 8
fetch(

array (
 0 => '
      SELECT
				count(*) AS total
			FROM
				product
        LEFT OUTER JOIN category ON product.category_id = category.id
        LEFT OUTER JOIN manufacturer ON manufacturer.id = product.manufacturer_id
			WHERE
				product.status!="HIDE" and category.status!="HIDE" and category.type="PRODUCT" AND (`structure_id` >= 1070100000000000000 and `structure_id` < 1070200000000000000) AND (`structure_id` >= and `structure_id` < 1000000000000000000) AND product.is_promotion = "1" AND product.product_status != "3"
    ',
 1 => 'total',
)
) at packages/frontend/modules/ItemsList/db.php:69,
get_total_item(
array (
 0 => 'product.status!="HIDE" and category.status!="HIDE" and category.type="PRODUCT" AND (`structure_id` >= 1070100000000000000 and `structure_id` < 1070200000000000000) AND (`structure_id` >= and `structure_id` < 1000000000000000000)',
 1 => 'product.is_promotion = "1"',
)
) at packages/frontend/modules/ItemsList/forms/list.php:135,
on_draw() at cache/pages/khuyen-mai.portal=default.cache.php:1654,
run() at index.php:18

You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'and `structure_id` < 1000000000000000000) AND product.status != "HIDE" AND produ' at line 32
fetch_all(

array (
 0 => '
      SELECT
        product.id,
        product.name_id,
        product.name_1 AS name,
        product.status,
        product.image,
        product.image_detail,
        product.position,
        product.price,
        product.price_old,
        product.price_promotion,
        product.os,
        product.function,
        product.color,
        product.hitcount,
        product.promotion_tg,
        product.icon, 
        product.icon_tg,
        product.promotion_km,
        product.icon_km,
        product.is_installment,
        product.interest_rate,
        product.gift,
        product.type,
        category.name_id AS category_name_id,
        manufacturer.name_id AS manufacturer_name_id
      FROM
        product
        LEFT OUTER JOIN category ON product.category_id = category.id
        LEFT OUTER JOIN manufacturer ON manufacturer.id = product.manufacturer_id
      WHERE 
        product.status!="HIDE" and category.status!="HIDE" and category.type="PRODUCT" AND (`structure_id` >= 1070100000000000000 and `structure_id` < 1070200000000000000) AND (`structure_id` >= and `structure_id` < 1000000000000000000) AND product.status != "HIDE" AND product.is_promotion = "1" AND product.product_status != "3"
      ORDER BY
        product.price DESC,product.id DESC
      LIMIT
        
    ',
)
) at packages/frontend/modules/ItemsList/db.php:47,
get_items(
array (
 0 => 'product.status!="HIDE" and category.status!="HIDE" and category.type="PRODUCT" AND (`structure_id` >= 1070100000000000000 and `structure_id` < 1070200000000000000) AND (`structure_id` >= and `structure_id` < 1000000000000000000)',
 1 => '!= "HIDE"',
 2 => 'product.is_promotion = "1"',
 3 => 'product.price DESC,product.id DESC',
 4 => false,
)
) at packages/frontend/modules/ItemsList/forms/list.php:163,
on_draw() at cache/pages/khuyen-mai.portal=default.cache.php:1654,
run() at index.php:18
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/huymobile/domains/huymobile.vn/public_html/packages/frontend/modules/ItemsList/db.php on line 50 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/huymobile/domains/huymobile.vn/public_html/packages/frontend/modules/ItemsList/forms/list.php on line 164

You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'and `structure_id` < 1000000000000000000) AND product.is_promotion = "1" AND pro' at line 8
fetch(

array (
 0 => '
      SELECT
				count(*) AS total
			FROM
				product
        LEFT OUTER JOIN category ON product.category_id = category.id
        LEFT OUTER JOIN manufacturer ON manufacturer.id = product.manufacturer_id
			WHERE
				product.status!="HIDE" and category.status!="HIDE" and category.type="PRODUCT" AND (`structure_id` >= 1070200000000000000 and `structure_id` < 1070300000000000000) AND (`structure_id` >= and `structure_id` < 1000000000000000000) AND product.is_promotion = "1" AND product.product_status != "3"
    ',
 1 => 'total',
)
) at packages/frontend/modules/ItemsList/db.php:69,
get_total_item(
array (
 0 => 'product.status!="HIDE" and category.status!="HIDE" and category.type="PRODUCT" AND (`structure_id` >= 1070200000000000000 and `structure_id` < 1070300000000000000) AND (`structure_id` >= and `structure_id` < 1000000000000000000)',
 1 => 'product.is_promotion = "1"',
)
) at packages/frontend/modules/ItemsList/forms/list.php:135,
on_draw() at cache/pages/khuyen-mai.portal=default.cache.php:1655,
run() at index.php:18

You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'and `structure_id` < 1000000000000000000) AND product.status != "HIDE" AND produ' at line 32
fetch_all(

array (
 0 => '
      SELECT
        product.id,
        product.name_id,
        product.name_1 AS name,
        product.status,
        product.image,
        product.image_detail,
        product.position,
        product.price,
        product.price_old,
        product.price_promotion,
        product.os,
        product.function,
        product.color,
        product.hitcount,
        product.promotion_tg,
        product.icon, 
        product.icon_tg,
        product.promotion_km,
        product.icon_km,
        product.is_installment,
        product.interest_rate,
        product.gift,
        product.type,
        category.name_id AS category_name_id,
        manufacturer.name_id AS manufacturer_name_id
      FROM
        product
        LEFT OUTER JOIN category ON product.category_id = category.id
        LEFT OUTER JOIN manufacturer ON manufacturer.id = product.manufacturer_id
      WHERE 
        product.status!="HIDE" and category.status!="HIDE" and category.type="PRODUCT" AND (`structure_id` >= 1070200000000000000 and `structure_id` < 1070300000000000000) AND (`structure_id` >= and `structure_id` < 1000000000000000000) AND product.status != "HIDE" AND product.is_promotion = "1" AND product.product_status != "3"
      ORDER BY
        product.price DESC,product.id DESC
      LIMIT
        
    ',
)
) at packages/frontend/modules/ItemsList/db.php:47,
get_items(
array (
 0 => 'product.status!="HIDE" and category.status!="HIDE" and category.type="PRODUCT" AND (`structure_id` >= 1070200000000000000 and `structure_id` < 1070300000000000000) AND (`structure_id` >= and `structure_id` < 1000000000000000000)',
 1 => '!= "HIDE"',
 2 => 'product.is_promotion = "1"',
 3 => 'product.price DESC,product.id DESC',
 4 => false,
)
) at packages/frontend/modules/ItemsList/forms/list.php:163,
on_draw() at cache/pages/khuyen-mai.portal=default.cache.php:1655,
run() at index.php:18
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/huymobile/domains/huymobile.vn/public_html/packages/frontend/modules/ItemsList/db.php on line 50 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/huymobile/domains/huymobile.vn/public_html/packages/frontend/modules/ItemsList/forms/list.php on line 164
SALE

Phụ kiện, đồ chơi số giảm đến 40% Xem tất cả

ĐỐI TÁC TOÀN DIỆN
TOP