Mừng giải phóng 30/4

Giảm đến 3,4 Triệu đồng


Áp dụng đến 21:00 ngày 02/05/2017

KHUYẾN MẠI CHỈ CÒN:

0

Ngày

0

Giờ

0

Phút

0

Giây

-8% Samsung Galaxy S8 Plus

Samsung Galaxy S8 Plus

18.990.000đ 20.490.000đ

Khuyến mại chỉ còn
1 Ngày 9 : 57 : 15

170 người đã mua

-9% Samsung Galaxy S8

Samsung Galaxy S8

16.990.000đ 18.490.000đ

Khuyến mại chỉ còn
1 Ngày 9 : 57 : 15

2895 người đã mua

-8% Samsung Galaxy S7 Edge (Black Pearl)

Samsung Galaxy S7 Edge (Black Pearl)

15.790.000đ 16.990.000đ

Khuyến mại chỉ còn
1 Ngày 9 : 57 : 15

524 người đã mua

-6% Samsung Galaxy S7 Edge

Samsung Galaxy S7 Edge

14.590.000đ 15.490.000đ

Khuyến mại chỉ còn
1 Ngày 9 : 57 : 15

2583 người đã mua

-15% Samsung Galaxy S7

Samsung Galaxy S7

12.790.000đ 14.990.000đ

Khuyến mại chỉ còn
1 Ngày 9 : 57 : 15

790 người đã mua

-8% Samsung Galaxy Note 5

Samsung Galaxy Note 5

11.590.000đ 12.490.000đ

Khuyến mại chỉ còn
1 Ngày 9 : 57 : 15

755 người đã mua

-7% Samsung Galaxy C9 Pro

Samsung Galaxy C9 Pro

10.690.000đ 11.490.000đ

Khuyến mại chỉ còn
1 Ngày 9 : 57 : 15

1144 người đã mua

-12% Samsung Galaxy A7 (2017)

Samsung Galaxy A7 (2017)

9.690.000đ 10.990.000đ

Khuyến mại chỉ còn
1 Ngày 9 : 57 : 15

363 người đã mua

-15% Samsung Galaxy A5 (2017)

Samsung Galaxy A5 (2017)

7.690.000đ 8.990.000đ

Khuyến mại chỉ còn
1 Ngày 9 : 57 : 15

2374 người đã mua

-11% Samsung Galaxy J7 Prime

Samsung Galaxy J7 Prime

5.390.000đ 5.990.000đ

Khuyến mại chỉ còn
1 Ngày 9 : 57 : 15

8257 người đã mua

-11% Samsung Galaxy J5 Prime

Samsung Galaxy J5 Prime

4.190.000đ 4.690.000đ

Khuyến mại chỉ còn
1 Ngày 9 : 57 : 15

3794 người đã mua

-11% Samsung Galaxy Tab S2 9.7

Samsung Galaxy Tab S2 9.7

10.690.000đ 11.990.000đ

Khuyến mại chỉ còn
1 Ngày 9 : 57 : 15

645 người đã mua

-11% Samsung Galaxy Tab S2 8.0

Samsung Galaxy Tab S2 8.0

8.990.000đ 9.990.000đ

Khuyến mại chỉ còn
1 Ngày 9 : 57 : 15

591 người đã mua

Bình luận