Huymobile Khu công nghiệp Hoàng Long - Hoằng Hóa

Huymobile

Địa chỉ: Khu công nghiệp Hoàng Long (chợ Hồng Mỹ 2)

Điện thoại: 

Thời gian hoạt động: 7 giờ 30 - 22 giờ (kể cả CN và ngày lễ)